Skip links

Serviciul social Centrul de zi pentru copii

Detalii

Tip: Serviciu social

Dată: Derulare continuată

Locație: Sighișoara

Beneficiari: Copii

Prin acest serviciu social, sunt asistați copii cu vârste între 7 şi 13 ani, care provin din familii dezavantajate. Capacitatea programului este de 50 de copii şi familiile lor. Activităţile au loc de două, respectiv, de patru ori pe săptămână, în funcţie de vârsta copiilor, şi sunt adaptate vârstei şi nevoilor lor. Obiectivele programului sunt dezvoltarea autodisciplinei, a stimei de sine, a comportamentului adecvat vârstei, a abilităților psiho-motorice și practice.

Servicii oferite copiilor:

  • Cantină socială (de luni până vineri)
  • Consiliere psihologică
  • Educație sanitară
  • Educaţie informală şi nonformală: activităţi pentru dezvoltarea creativităţii și a resurselor personale
  • Activităţi instructiv-educative: educarea comunicării verbale, activități matematice, sprijin pentru recuperarea materiei, efectuarea temelor, limbi străine.
  • Activităţi recreative și de socializare (film, teatru, jocuri, competiții sportive, educație fizică etc.)
  • Educație religioasă și studiu biblic

Servicii oferite părinților/familiilor:

  • Asistenţă socială (consiliere, mediere, evaluare, monitorizare prin vizite la domilciliu etc.)
  • Consiliere/educație parentală
  • Activităţi de suport pentru sistemul familial (sprijin material, ajutor financiar în caz de urgență)

Activități anuale: serbări (Crăciun, Ziua Mamei, 1 Iunie), tabere, excursii etc.

Utilizăm cookie-uri pentru optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul >> Detalii