Skip links

Serviciul social Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități

Detalii

Tip: Serviciu social

Dată: Derulare continuată

Locație: Sighișoara

Beneficiari: Persoane cu nevoi speciale

Serviciul pentru persoanele cu nevoi speciale și familiile lor

Prin acest serviciu sunt asistate 20 de persoane cu nevoi speciale și familiile lor. Dintre acestea, 17 persoane participă la clubul „Împreună”, iar trei sunt asistați la domiciliu. Activitățile clubului au loc de patru ori pe săptămână. Programul își propune următoarele obiective: informarea și îndrumarea în întocmirea dosarului pentru obținerea drepturilor și beneficiilor sociale, identificarea nevoilor sociale și materiale ale familiilor, integrarea în societate, sprijinul reciproc, socializarea, dezvoltarea personală, dezvoltarea abilităților creative și motorice.

Servicii oferite asistaților:

  • O masă caldă (de luni până vineri)
  • Gimnastică
  • Activităţi recreative și de socializare (discuții pe diferite teme, lucru manual, jocuri, film,excursii, tabere etc.).
  • Studiu biblic

Servicii oferite părinților/familiilor:

  • Asistenţă socială (consiliere, mediere, evaluare, monitorizare prin vizite la domilciliu etc.)
  • Grup de suport pentru părinți
  • Consiliere/educație parentală
  • Activităţi de suport pentru sistemul familial (sprijin material, ajutor financiar în caz de urgență)

Activități anuale: Serbări (Crăciun, Ziua Mamei, Ziua Internațională de Sprijin pentru Persoanele cu Dizabilități), tabere, excursii etc.

Utilizăm cookie-uri pentru optimizarea interacțiunii dvs. cu website-ul >> Detalii